Alle anmeldelser

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 327 Warning: Undefined array key "default" in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 170 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 110 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 110 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 110 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 110 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 110 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 110 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 110 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 110 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 110 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 110 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 110 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245 Warning: Undefined variable $content in /customers/b/8/b/historiskeromaner.com/httpd.www/wp-content/plugins/xavins-review-ratings/xavins-review-ratings.php on line 245

Her blir alle anmeldelser lagt med karakter (av fem mulige stjerner) og forsøkt satt i en historisk sammenheng. De historiske tidsepokene er ikke utfyllende og bare omtalt hvis de inneholder bøker det er skrevet om på denne siden.

Forhistorisk tid (<- – ca 700 f.kr)

I denne epoken regnes alt fra dinosaurer og huleboere, til jernalderens nyvinninger og etter hvert de første mer siviliserte samfunn, deriblant Egypt, Babylon og Troja.

Den trojanske krigen 

Konklusjon: ★★★☆☆ 

Antikken utenom Romerriket (ca. 700 f.kr – ca 500)

Gresk phalanx ved Slaget ved Marathon

Antikken omhandler kulturen og historikken som omspant sivilisasjonene rundt Middelhavet. I denne perioden vokste bystatene fram med Athen og Sparta som de store. I tillegg fikk vi en kulturell og vitenskapelig utvikling i denne perioden med flere av de store filosofer og vitenskapsmenn. Store sivilisasjoner vokste fram og forsvant. Blant annet var dette den Hellenske sivilisasjonen, Romerriket og det Makedonske riket. Perioden omfatter også disse statenes kamp mot det voksende Perserriket i øst som blant annet utkjempet de kjente slagene ved Marathon med de berømte 42.195 meter og Thermopylae mot de 300 spartanerne.

 

Alexander - Skjebnens sønn 

Konklusjon: ★★★☆☆ 

Perserkrigene 

Konklusjon: ★★★★☆ 

Romerriket (509 f.kr – 476):

Det betydningsfulle imperiet som strakte seg fra vest mellom Nord-Afrika i sør til grensen til Skottland i nord, til den østlige grensen fra det Kaspiske hav til Periabukten. Få sivilisasjoner er like velkjent for sitt militære maskineri og sin rike kultur og rikdom. Perioden regnes fra etableringen av den romerske republikk i 509 f.kr og ender med oppløsingen av det vestlige romerske imperiet i 476. Denne perioden er et stort tema innen sjangeren historiske romaner med skikkelser som Cæsar, Cicero, Spartacus, Hannibal, keiser Augustus, Cato, Pompeius, Sulla osv osv.

Drapet på Cæsar i senatet, hvis gjerningsmenn alle led en unaturlig død.
Lustrum  

Konklusjon: ★★★★☆ 

Under ørnens tegn 

Konklusjon: ★★★☆☆ 

Ørnens erobringer 

Konklusjon: ★★★☆☆ 

Romas porter 

Konklusjon: ★★★★☆ 

Rubicon 

Konklusjon: ★★★★★ 

Krigeren fra Roma 

Konklusjon: ★★★☆☆ 

Tidlig vestlig middelalder (476 – ca 1100)

Etter den vestlige delen av Romerrikets fall var et faktum i 476, var Europa fortsatt preget av de romerske metodene for statsstyre og kulturutvikling. Vakuumet etter Romerriket fyltes raskt av konger av mindre stater, og de første bystatene vokste sakte fram. Folkegrupper var i bevegelse og etablerte sine egne lokale herredømmer. Det frankiske kongedømmet, Lombardia og Burgundy blir etablert, det samme kongedømmene som senere skulle bli Storbritannia, er andre sterke stater som vokste fram i denne perioden. I tillegg vokste kristendommen seg stadig sterkere og påvirket samfunnene i stadig større grad. Denne perioden omfatter også Vikingetiden. Overgangen til det som kaltes høymiddelalderen, er en følge av videreutviklingen av samfunnene. Blant annet en tydelig etablert av kirken, adel og mer suveren statlig makt.

Warlord-serien 

Konklusjon: ★★★☆☆ 

Vikingetiden (790-1066):

Vikingenes raske skip

Angrepet på klosteret på øya Lindisfarne i nord-Skottland markerer starten på Vikingetiden. Vikingene var både handelsfarende og erobrere av land og det er den siste aktiviteten som har fått mest plass i de historiske romanene. Vikingetida avsluttes med slaget mellom den norske vikingekongen Harald Hardråde og den engelske kongen Harold Goodwinson ved Stamford bridge i 1066. Likevel var Orkenøyene og Shetland under norsk herredømme helt fram til 1469.

Det siste kongeriket 

Konklusjon: ★★★★☆ 

Vestlig høymiddelalder (1100 -1300):

Kongedømmene blir stadig sterkere, handelen florerer, jordbruket forbedres og føydalsamfunnet vokser fram hvor bøndene eies av godseieren. Adelen står svært sterkt og klasseskillene i samfunnet blir sterkere. I denne perioden fortsatte også kristendommen å vokse i omfang og innflytelse. Denne innflytelsens største eksempel er hvordan pave Urban 2. oppildner til erobring av Jerusalem. Korstogene omtales i et eget kapittel under. Europa opplevde i denne perioden en enorm utvikling og vokste fra 35 til 80 millioner innbyggere.

Stormenes tid 

Konklusjon: ★★★★☆ 

Korstogene (1096-1291):

Richard Løvehjerte mot Salahadins styrker

Det er vel knapt noen tidsepoker innen eldre historie, kanskje med unntak av Romerriket som det er skrevet så mye om i innen sjangeren historiske romaner. Vest mot øst, Kristendommen mot Islam, Tempelridderne, Mamluker, Salahadin, Richard Løvehjerte og så videre. Pave Urban 2. innledet det første korstogene i 1095 ved å tale om erobring av det hellige land. Opp mot 100 000 soldater, riddere og sivile satte ut fra Italia og Frankrike og den 15. juli 1099 inntok de første korsfarerne Jerusalem og massakrerte store deler av de muslimske og jødiske befolkningen. De fire små korstogsstatene ble deretter opprettet for å forsvare og befolke de erobrede områdene. Norges konge på denne tiden, Sigurd Jorsalfar, var den første europeiske kongen som besøkte disse statene og deltok i korstogene selv (utrolig at det ikke er skrevet en historisk roman om dette, eller er det??). Da Salahadin i 1187 gjenerobret Jerusalem, skapte dette voldsomme reaksjoner i vest. Pave Urban 3. sies å ha falt om av hjerteinfarkt da han fikk beskjeden. Hans etterfølger Gregory 8. oppildnet de vestlige rikene til et tredje korstog og blant annet Philip 2. i Frankrike og Richard Løvehjerte i England svarte oppfordringen. Korstogene fortsatte utover 1200-tallet, men etter hvert ble de europeiske kongene også engasjert i kriger og erobringer av eget land og spesielt England og Frankrike havnet i egne kriger. Sammen med kampene mellom de sterke handelsstatene i nord-Italia, ga dette grobunn til at Mamlukene til slutt erobret korstogenes siste holdepunkt, Acre i 1291. I alt ble det gjennomført ni store korstog og mange mindre.

Brethren 

Konklusjon: ★★★★☆ 

Veien til Jerusalem 

Konklusjon: ★★★★☆ 

Crusade

Konklusjon: ★★★☆☆ 

Asiatisk middelalder (500-1260):

Asiatisk middelalder preges av opp- og nedgang for imperier og dynastier. Fra de kinesiske dynastier i øst, og de muslimske imperiene i vest, til det største imperium historien noen gang har sett, det mongolske under Kublai Kahn. Framvekst av Islam og de religiøse erobringene som fulgte endre det vestlige Asia fra små svake stater til større og sterkere imperier. Blant annet det Abbasidiske riket som, sammen med Cordoba-kalifatet, etter hvert omfattet alt fra den arabiske halvøy, via nord-Afrika og til og med store deler av den Iberiske halvøy (Spania og Portugal). Dynastiene blomstret i Kina og avløste hverandre fram til Song-dynastiet samlet store deler av Kina i 960. Både Song-dynastiet og det Abbasidiske-kalifatet ble angrepet av det voksende mongolske riket som ble etablert av Djenghis Kahn. Perioden avsluttes med det første mongolske nederlaget ved Ain Jalut i 1260 for Mamlukenes som ble ledet Baybars, blant annet skildret i Robyn Youngs «Brorskapet».

Det mongolske riket omfattet på sitt største 33 millioner kvadratkilometer. Romerriket omfattes til sammenligning «bare» 6,5 millioner.
Ulven fra steppene 

Konklusjon: ★★★★☆ 

Senere vestlig middelalder (1300 – ca 1453):

Krig, sult og pest er vel noe av grunnen til at middelalderen også blir kalt «the dark ages». Sterkere adel og konger, ga også konflikt. Frankrike ville sikre sin innflytelse over naboområdene, det samme ville England. Statene lå også i konflikter med hverandre. Samtidig opererte den katolske kirken som en maktfaktor som kunne vende tommelen opp eller ned ovenfor kongenes oppførsel. Kongenes kriger gikk hardt utover befolkningen og hjulpet av både hungersnød og «Svartedauen», som tok med seg en tredjedel av Europas befolkning, kastet dette Europa ut i urolige tider. Denne perioden inneholdt blant annet «Hundreårskrigen» mellom Frankrike og England. Perioden avsluttes med avslutningen av Hundreårskrigen og det Bysantiske rikets fall i 1453.

Havets katedral 

Konklusjon: ★★★☆☆ 

Requiem 

Konklusjon: ★★★☆☆ 

Tidlig moderne tid (ca 1500 – 1750)

Columbus’ skip på vei til Amerika: Santa Maria, Pinta og Nina

Verden skulle utforskes. Christopher Columbus satte i 1492 ut på reisen til India, historien kjenner vi. De første koloniene ble etablert og i Europa fortsatte omveltningene. England ble kastet ut i borgerkrig mellom de kjente familiene Plantagenet og Tudor, hvor sistnevnte gikk seirende ut. Frankrike gikk etter «Hundreårskrigen» til angrep på Italia og inngår i nok en krig, og i Tyskland slår Martin Luther opp sine teser og kaster kirken ut i en opprivende splittelse. Etter hvert skal også folket opplyses gjennom boktrykkerkunsten og filosofiske tekster. Perioden avsluttes med den industrielle revolusjonen i England ca 1750 og den franske revolusjonen i 1789.

Ulvetid 

Konklusjon: ★★★★☆ 

Imperialisme og revolusjoner (1700-1914):

Den britiske oppdager og kolonist, Cecil Rhodes, framstilt i «Punch Magazine» i 1892.

De stadig mer utviklede vestlige statene så seg etter hvert om etter tilgang til rikdom fra andre steder og de europeiske landenes interne kamp førte også til at dette ble et race mellom statene om herredømme også utenfor Europa. Ledet an av Storbritannia og Frankrike, etterfulgt av Tyskland, Italia, Belgia og andre strakte de europeiske hendene seg utover Afrika, Amerika og Asia. Den teknologiske utviklingen spesielt innen kommunikasjon med jernbane, telegraf, dampmotoren og andre nyvinninger, førte også til at alle hjørner av Verden kunne nås raskere, Verden ble på mange måter mindre. Den industrielle revolusjonen endret samtidig samfunnene hjemme i Europa. Revolusjon og opprør preget også både Tyskland og Frankrike spesielt. Napoleon med sin hær og Otto von Bismarch kastet også Europas stater ut i krig utover 1800-tallet. Imperialismen avsluttes ved overgangen til det 19. århundret og utspringet av Den først verdenskrig.

Kjempenes fall 

Konklusjon: ★★★★★ 

Aubrey-Maturin - Serien 

Konklusjon: ★★★★☆ 

Tai-Pan 

Konklusjon: ★★★★☆ 

Brobyggerne 

Konklusjon: ★★★☆☆ 

Den andre verdenskrig (1939-1945):

«Verdens største tema» sa historielæreren til meg da jeg ville skrive oppgave om Den andre verdenskrigen. Og det er nok sant. Det er lite som er dokumentert mer. Hele spekteret med historier fra topplederne, den lokale motstandskampen i hjembygda, jødenes flukt i Europa, frontkjempernes kamp i øst-Europa, er dokumentert. Krigen begynte med Hitlers invasjon av Polen 1. september 1939, og avsluttes med Japans kapitulasjon 15. august 1945 etter atombombene i Hiroshima og Nagasaki 6. og 9. august. Krigen er den mest omfattende gjennom tidene og de anslåtte tallene på falne er mellom 50 – 85 millioner mennesker. Det er så mange historier om menneskeskjebner, storpolitikk, etterretning, krigshandlinger, at sjangeren historiske romaner naturlig nok er velspekket av fortellinger fra disse seks mørke år i historien.

Nålen 

Konklusjon: ★★★☆☆ 

Etterkrigstid (1945 ->:

Det er selvfølgelig mange måter å dele inn denne perioden i med så mange hendelser i så mange land, men denne tiden er ikke like relevant for en sjanger som handler om fortiden. Derfor dette amlebegrepet etterkrigstiden. Det kan hende perioden nyanseres hvis det kommer flere bøker på leselisten.

Shantaram 

Konklusjon: ★★★★☆ 

 

 

 

 

3 svar til “Alle anmeldelser”

Hei, først og fremst takk for en god og informativ blogg! Jeg vil bare gi beskjed om at du har en feil i lenken til anmeldelsen av «Det siste kongeriket». Den er forvekslet med en lenke til anmeldelsen av «Shantaram».

Mvh,
Gøran F. Breivik

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.